Zintuiglijke ontwikkeling

Smaken verschillen proeven; lekker-niet lekker; zout-zuur-zoet-bitter-umami ruiken; lekker-vies; zoet en zuur ruiken; geurtjes benoemen. voelen; zacht, ruw, glad, plakkerig, koud, heet, hard, stroef, nat, vochtig, […]

Wereldoriëntatie

Aardrijkskunde Plattegrond van: je kamer, de klas, school, schoolplein, de weg van school naar huis Wereldbol, atlas, landkaart Landen, volken en gewoontes Kinderrechten, kinderarbeid Sterren, […]

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Gevoelens Zelfvertrouwen Waarden en normen Inlevingsvermogen Poppenkast. De kinderen leren zich inleven in de poppen. Door de interactie ervaren ze hoe het is om leiding […]

Motoriek

Grove motoriek Gym (met klein of groot materiaal) Spelles (stationnentjes) Balspelen Tik- en overloopspellen Buitenspelen Fijne motoriek Pengreep en zithouding Knippen (goed vasthouden, over een […]

Creatieve uitingen

Dans Vrij dansen In een kring, dubbele kring In een rij, dubbele rij Dramatische vorming Verhaaltjes, liedjes, versjes uitbeelden Uitbeelden van beroepen, dieren, dingen Emoties […]

Bijzonderheden

Gast in de klas Een ouder, opa of oma, of andere bekende van een kind of juf, die iets bijzonders kan laten zien Een plaatselijke […]

Rekenen

Je kunt hardop rekenen en in je hoofdrekenen. Een rekenrekje kan een hulpmiddel zijn net als je vingers of kleine spulletjes. Rekenen heb je nodig […]

Taal

Taal gebruiken we elke dag. Door middel van taal maken we kenbaar wat we willen. Er is gesproken en geschreven taal. Je kunt het horen […]