Naamspelletje:

Neem een letterkaartje. Laat het zien en vraag wie deze letter in zijn naam heeft. Bij wie aan het begin, eind of in het midden?

Voorwerp erbij zoeken:

Leg een aantal kaartjes op tafel. Wijs een kind aan. Dat kind kiest een kaartje en zoekt er een voorwerp bij dat met die letter begint (of eindigt, of waar de letter in voorkomt)

Welke letter hoort erbij?

Leg een aantal kaartjes op tafel. Laat een voorwerp zien. Wat is dit? Wie ziet een letter op tafel liggen die hier bij hoort?

Kimspel 1:

Leg 5 kaartjes op tafel en bespreek ze.
Eén kind doet z’n ogen dicht. Een ander kind draait een kaartje om. Dan kijkt het eerste kind weer en probeert te vertellen welke letter er omgedraaid is.

Kimspel 2:

Leg 5 kaartjes op tafel en bespreek ze.
Leg een doek over de kaartjes en laat een kind opnoemen welke letters er onder de doek liggen.

Raad je plaatje 1:

Leg 5 kaartjes op tafel en bespreek ze.
Zoek met de kinderen voorwerpen die met deze letters beginnen. Voor elk kaartje één voorwerp.
Pak de kaartjes van tafel. Geef de kaartjes aan verschillende kinderen, zij leggen de kaartjes bij het goede voorwerp.

Raad je plaatje 2:

Leg 5 kaartjes op tafel en bespreek ze.
Zoek met de kinderen voorwerpen die met deze letters beginnen. Voor elk kaartje één voorwerp.
Een kind doet z’n ogen dicht. Een ander kind verwisselt twee kaartjes. Welke kaartjes zijn verwisseld?

Paren maken:

Neem een dubbel setje kaartjes. (of een setje hoofdletters en een setje kleine letters)
Welke twee kaartjes horen bij elkaar? Ga bij elkaar staan.

Memorie:

Zoek twee dezelfde bij elkaar.
Met kleine letters, of hoofdletters en kleine letters, of met kleine letter en bijpassend plaatje.

Dobbelen:

Naast de kaartjes een dobbelsteen nodig. Leg 5 kaartjes op tafel.
Gooi de dobbelsteen en leg hem bij een kaartje. Wijs evenveel kinderen aan. Zij zoeken allemaal iets wat begint met deze letter. Laat controleren.

Lotto:

Drie kinderen verdelen de letterkaartjes. Zij leggen de kaartjes open voor zich neer. Een vierde kind heeft de kaartjes met hoofdletters en houdt een-voor-een de kaartjes omhoog. Het kind die het eerste zijn kaartjes heeft afgedekt is de winnaar.

De letterkaartjes:

letters_a-fletters_g-lletters_m-rletters_s-xletters_y+z