Maak bij elk thema stempelkaartjes.
Deze kaartjes kunnen gebruikt worden om na te stempelen, schrijven of plakken.

Zet ze in een kaartenstandaard.

stempelkaartjeshouder

Spelen met stempelkaartjes:

Nastempelen:

Met grote of kleine stempels.

Naschrijven:

Met potlood, stift of wasco.

Na-plakken:

Met de letters uit de letterflat:

Letterflat

Neem een ladenkastje voor spijkers.
In elk laatje een stapeltje letters op papier.
Aan de buitenkant van het laatje een sticker met daarop de letter die in het laatje zit.
Tip: Maak van elke letter een A-tje vol, bewaar deze allemaal in een map.
Als er een letter op is kun je een kopie maken. Je hebt dan heel snel weer nieuwe voorraad.

letterflat

Scheerschuimletters:

Spuit scheerschuim op een tafel en verdeel het een beetje. Met je vinger in het schuim schrijven.

Zandletters:

Strooi wat zand op een dienblad. Met je vinger in het zand schrijven.

Kleiletters:

Maak de letters van klei.

Tijdschrift-letters:

Knip letters uit tijdschriften.

Letterkaartjes na-leggen met plastic letters.

Op het magneetbord.